Uitgaan van talenten van de leerling en kansen creëren voor de leerling!

Visie op leren hebben en hoe dat vorm te geven.

Met veel plezier werk ik in het onderwijs. Passie voor onderwijs, in het bijzonder het praktijkonderwijs.

Als AVO-docent, praktijkdocent, SOVA-trainer, teamleider, ambulant begeleider, directeur in een 3 manschap gewerkt

Ben ontwikkelaar en adviseur.

En hoofddocent Meesterlijk leermeesterschap.

Sinds 2009 ben ik zelfstandig onderwijsadviseur. De ervaringen en kennis die ik heb opgedaan, maken dat ik praktische

adviezen kan geven, handvatten kan aanreiken en veranderingen kan begeleiden.

Kernwoorden zijn:

- toegankelijk

- helikopterview

- begeleiden en coachen

- ontwikkelen

- analytisch vermogen©2023 Marijke Beumer