Curriculum PrO

In 2013 is het curriculum praktijkonderwijs ontwikkeld: een overzicht van de streef- en beheersingsdoelen voor leerlingen in het praktijkonderwijs.